DOKUMENTA OPŠTA

ODLUKA O PRAVILIMA PONAŠANJA U SPORTSKIM DVORANAMA 
dokumenta

PRAVILA PONAŠANJA U SPORTSKIM DVORANAMA ZA POSETIOCE
dokumenta

PRAVILA PONAŠANJA U SPORTSKIM DVORANAMA ZA KORISNIKE
dokumenta

JAVNI KONKURS ZA IZBOR DIREKTORA JU “USTANOVE ZA SPORT NOVI PAZAR” 17.11.2021
dokumenta

Oglas o javnom nadmetanju za davanje u zakup poslovnih prostorija “Ustanova za sport” Novi Pazar 06.06.2022.
dokumenta

DOKUMENTA RODNA RAVNOPRAVNOST

PLAN UPRAVLJANJA RIZICIMA OD POVREDE PRINCIPA RODNE RAVNOPRAVNOSTI 
dokumenta

USTANOVA ZA

SPORT
NOVI PAZAR

Osnovna delatnost ustanove je pružanje usluga građanima Novog Pazara iz
oblasti sporta i rekreacije. Ustanova za sport se stara o velikom broju sportskih
objekata i terena na teritoriji grada Novog Pazara.

GLAVNI OBJEKTI

Brinemo o šest velikih sportskih objekata

PRIDRUŽENI OBJEKTI

Fudbalski stadioni i SC Borići su objekti koje posredno održavamo  

MANIFESTACIJE

Godišnje organizujemo ili podržimo na desetine raznih manifrstacija

Misija

Misija Ustanove je da poboljša uslove korišćenja sportskih objekata i sportskih sadržaja, omogući korisnicima bavljenje školskim, takmičarskim i rekreativnim sportom i fizičkom aktivnošću pod jednakim uslovima.

Vizija

Vizija je da Ustanova bude uspešan činilac u oblasti sporta, koji garantuje kvalitet usluga korisnicima, maksimalno doprinese stepenu razvoja i korišćenja raspoloživih resursa.

Ciljevi

Ustanova ima za cilj promociju i popularizaciju sporta i sportskih objekata u svojoj nadležnosti i prilagođavanje ponude svim segmentima razvoja sporta. 

USTANOVA ZA SPORT
NOVI PAZAR
NOVI PAZAR

EMAIL

info @uzsnovipazar.rs

DOMEN

uzsnovipazar.rs

TELEFON

020 315 014

ADRESA

Mitrovačka bb,  Novi Pazar

All rights reserved © Copyright  Ustanova za sport Novi Pazar | #ESL feat. #NPNET