JAVNE NABAVKE

Broj oglasa 2023/S F02-0012804
Referentni broj 0005/23 
dokumenta

Odluka o dodeli ugovora za nabavku energenata 
dokumenta

Javni poziv za podnošenne ponuda za nabavku peleta za grejnu sezonu 21/22
dokumenta

Izmena plana Javnih nabavki
dokumenta

Odluka o obustavi postupka nabavke energenata za grejnu sezonu 2021/22
dokumenta

Javni poziv za podnošenje ponuda za nabavku peleta za grejnu sezonu 21/22
dokumenta

Izmena Plana javnih nabavki za 2021.godinu koja je objavljena na Portalu javnih nabavki 30.09.2021.godine.
dokumenta

Odluka o dodeli Ugovora za nabavku električne energije
dokumenta

Poziv za podnošenje ponuda za električnu energiju
dokumenta

Plan javnih nabavki za 2021. godinu
dokumenta

Javna nabavka Predmet: Električna energija za potrebe sportsko sajamske ustanove „Pendik“ u Novom Pazaru.
dokumenta

Kupoprodaja mrkog uglja-kocka prana i drva za ogrev za grejnu sezonu 2019/20. godinu.
dokumenta

Električna energija za potrebe J.U. Sportsko sajamske ustanove „Pendik“ u Novom Pazaru, JN broj 1/2019.
dokumenta

Plan javnih nabavki za 2019.godinu.
dokumenta

Kupoprodaja mrkog uglja-mokro separisani donje kalorijske vrednosti od 12600 kj/kg do 21000 kj/kg, granulacije 30-100 mm za grejnu sezonu 2016/17.godinu.
dokumenta

Javna nabavka male vrednosti, Električna energija za potrebe Sportsko sajamske ustanove „Pendik“, redni broj JNMV:1.1.1/16, 09310000 – Električna energija.
dokumenta

OGLAS O JAVNOM NADMETANJU ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA SSU „PENDIK“ Fitnes Sala 181.41 m2
dokumenta

Javna nabavka male vrednosti, Električna energija za potrebe Sportsko sajamske ustanove „Pendik“.
dokumenta

Javna nabavka male vrednosti, Usluge.
dokumenta

 “Nabavka električne energije”
dokumenta

“Radovi na izgradnji fitnes sale u SSU “Pendik”
dokumenta

II izmena i dopunu plana javnih nabavki za 2018.godinu za J.U. SSU “Pendik” u Novom Pazaru.
dokumenta

Poziv za podnošenje ponuda: Radovi na izgradnji 6 (šest) kancelarija u SSU „Pendik“ u Novom Pazaru, redni
broj 44/2018, JNMVR: 1.3.2/18, ORN: 45000000 – građevinski radovi.
dokumenta

Poziv za podnošenje ponuda: Kupoprodaja mrkog uglja-mokro separisani donje kalorijske vrednosti od 12600 kj/kg do 21000 kj/kg, granulacije -100+30 mm za grejnu sezonu 2018/19. godinu.
dokumenta

Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za javnu nabavku radova – Radovi na sanaciji i rekonstrukciji krova na SSU “Pendik” u Novom Pazaru br. 122/18 JNMVR 1.3.3-18 
dokumenta

Izmene i dopune Plana javnih nabavki za 2018.godinu.
dokumenta

Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentaciju br.145/18 za javnu nabavku radova – Građevinsko-zanatski radovi na trim stazi na rekreacionom centru u Novom Pazaru na objavljivanje na zvaničnu internet stranicu J.U. SSU “Pendik”. Poziv i Konkursna dokumentacija za napred navedenu nabavku objavljena je na Portalu javnih nabavki 09.11.2018.godine.
dokumenta

USTANOVA ZA

SPORT
NOVI PAZAR

Osnovna delatnost ustanove je pružanje usluga građanima Novog Pazara iz
oblasti sporta i rekreacije. Ustanova za sport se stara o velikom broju sportskih
objekata i terena na teritoriji grada Novog Pazara.

GLAVNI OBJEKTI

Brinemo o šest velikih sportskih objekata

PRIDRUŽENI OBJEKTI

Fudbalski stadioni i SC Borići su objekti koje posredno održavamo  

MANIFESTACIJE

Godišnje organizujemo ili podržimo na desetine raznih manifrstacija

Misija

Misija Ustanove je da poboljša uslove korišćenja sportskih objekata i sportskih sadržaja, omogući korisnicima bavljenje školskim, takmičarskim i rekreativnim sportom i fizičkom aktivnošću pod jednakim uslovima.

Vizija

Vizija je da Ustanova bude uspešan činilac u oblasti sporta, koji garantuje kvalitet usluga korisnicima, maksimalno doprinese stepenu razvoja i korišćenja raspoloživih resursa.

Ciljevi

Ustanova ima za cilj promociju i popularizaciju sporta i sportskih objekata u svojoj nadležnosti i prilagođavanje ponude svim segmentima razvoja sporta. 

USTANOVA ZA SPORT
NOVI PAZAR
NOVI PAZAR

EMAIL

info @uzsnovipazar.rs

DOMEN

uzsnovipazar.rs

TELEFON

020 315 014

ADRESA

Mitrovačka bb,  Novi Pazar

All rights reserved © Copyright  Ustanova za sport Novi Pazar | #ESL feat. #NPNET