NAŠI OBJEKTI

DVORANA PENDIK
detaljnije
DVORANA DOGUŠ
detaljnije
REKREACIONI CENTAR
detaljnije
GRADSKI BAZEN
detaljnije
SC HADŽET
detaljnije
ATLETSKI STADION
detaljnije
SPORTSKI HOTEL
detaljnije
KLIZALIŠTE
detaljnije

PRIDRUŽENI OBJEKTI

STADION FK NOVI PAZAR
detaljnije
STADION NP BANJA
detaljnije
STADION DEŽEVA
detaljnije
BOKS SALA DOGUŠ
detaljnije
SPORTSKI CENTAR BORIĆI
detaljnije
SC ŠUTENOVAC
detaljnije
SC ŠESTOVO
detaljnije
BAZEN - OŠ BRATSTVO
detaljnije

USTANOVA ZA

SPORT
NOVI PAZAR

Osnovna delatnost ustanove je pružanje usluga građanima Novog Pazara iz oblasti sporta i
rekreacije. Ustanova za sport se stara o velikom broju sportskih objekata i terena na
teritoriji grada Novog Pazara.

GLAVNI OBJEKTI

Brinemo o šest velikih sportskih objekata

PRIDRUŽENI OBJEKTI

Fudbalski stadioni i SC Borići su objekti koje posredno održavamo

MANIFESTACIJE

Godišnje organizujemo ili podržimo na desetine raznih manifrstacija

Misija

Misija Ustanove je da poboljša uslove korišćenja sportskih objekata i sportskih sadržaja, omogući korisnicima bavljenje školskim, takmičarskim i rekreativnim sportom i fizičkom aktivnošću pod jednakim uslovima.

Vizija

Vizija je da Ustanova bude uspešan činilac u oblasti sporta, koji garantuje kvalitet usluga korisnicima, maksimalno doprinese stepenu razvoja i korišćenja raspoloživih resursa.

Ciljevi

Ustanova ima za cilj promociju i popularizaciju sporta i sportskih objekata u svojoj nadležnosti i prilagođavanje ponude svim segmentima razvoja sporta. 

USTANOVA ZA SPORT
NOVI PAZAR
NOVI PAZAR

EMAIL

info @uzsnovipazar.rs

DOMEN

uzsnovipazar.rs

TELEFON

020 315 014

ADRESA

Mitrovačka bb,  Novi Pazar

All rights reserved © Copyright  Ustanova za sport Novi Pazar | #ESL feat. #NPNET